Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

Det finns flera anledningar till varför ni ska göra ett vattenprov.

En av de viktigaste anledningarna är att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker.


Så har du egen brunn är det av vikt att du analyserar ditt vatten med jämna mellanrum.


Livsmedelsverket rekomenderar regelbundna vattenanalyser minst var tredje år även om tidigare prover sett bra ut.

För vattenkvaliteten kan förändras med tiden även om du haft bra läge, flöde, prover m.m.

Vi på vattenreningsexperten tycker detta är så viktigt att vi bjuder på en gratis labbanalys i samband med att ni köper en rekommenderad filterlösning av oss om ni har problem med ert vatten som behöver åtgärdas.


Även om du inte har ett synligt eller märkbart problem så kan farliga ämnen gömmas och förändringar i vattnet kan skada både dig och ditt hem.


Vi hjälper er att tyda analysen och kommer med förslag på åtgärd om eventuella problem upptäcks.

VATTENANALYS

Vi hjälper er att enkelt testa ert vatten med ett vattenprov på ett ackrediterat laboratorium

När testade ni ert vatten senast?


Vi sammarbetar och testar vattnet via det ackrediterade laboratoriumet Eurofins.


Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med ett vattenprov.

EGEN BRUNN - EGET ANSVAR


Som brunnsägare bör du ta prover på ditt dricksvatten regelbundet för att kunna nyttja det. Men många tar endast vattenprov på sitt dricksvatten om det finns en synlig förändring.

De flesta problem finns dock där utan att du märker det.


SMAK, LUKT, FÄRG


Det räcker inte med att smaka, lukta och titta på ert vatten för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt dom just dricksvatten.


SMÅ BARN


Har du små barn hemma?

Då bör du vara extra nogrann med att göra vattenanalyser då barn är extra känsliga mot höga halter av vissa ämnen.