Vattenprov Örebro

Att testa ditt vatten är avgörande för att säkerställa att ditt dricksvatten är av hög kvalitet och säkert att konsumera. Om du bor i Örebro och använder en egen brunn eller känner osäkerhet kring vattenkvaliteten i ditt område, kan ett vattenprov ge dig den klarhet och trygghet du behöver.
Image

Varför bör du göra ett vattenprov i Örebro?

Det finns många skäl till varför det är viktigt att genomföra ett vattenprov. För det första kan det avslöja om vattnet innehåller farliga bakterier, tungmetaller eller kemikalier. För det andra kan det hjälpa dig att upptäcka eventuella problem med vattnets hårdhet eller pH-värde, vilket kan påverka både din hälsa och dina hushållsapparater.

 

Hur genomförs ett vattenprov?

Att utföra ett vattenprov i Örebro är enkelt. Du beställer ett provtagningskit som levereras till dig. Med hjälp av tydliga instruktioner samlar du in ett vattenprov och skickar det sedan till vårt laboratorium. Inom några dagar får du en detaljerad rapport om vattenkvaliteten.

 

Image

Vad kan du få reda på med ett vattenprov?

Ett vattenprov i Örebro kan avslöja flera viktiga aspekter av ditt vatten:

 • Bakterier: Som E. coli och koliforma bakterier.
 • Tungmetaller: Exempelvis bly och kadmium.
 • Kemikalier: Inklusive olika typer av bekämpningsmedel.
 • pH-värde: Visar om vattnet är surt eller basiskt.
 • Hårdhet: Nivåer av kalcium och magnesium i vattnet.

 

Åtgärder vid nedsattvattenkvalitet

Om resultaten från ditt vattenprov visar att det finns problem med vattenkvaliteten, finns det olika lösningar du kan överväga. Det kan handla om att installera vattenfilter, behandla brunnsvattnet eller använda andra metoder för rening. Vi kan erbjuda råd och rekommendationer baserade på analysen av ditt vattenprov.

Image
Image

Beställ ditt vattenprov i Örebro idag

Tveka inte att beställa ett vattenprov om du bor i Örebro och är osäker på vattenkvaliteten. Att veta vad ditt vatten innehåller är ett viktigt steg för att skydda din hälsa och ditt hem.

 

 

 

 • Gratis hembesök

 • Vattenanalys i laboratorium

 • Vattenfilter

Vi bjuder på en gratis labbanalys

Vi tycker det är viktigt att testa sitt dricksvatten. Därför bjuder vi på en gratis labbanalys i samband med att ni köper en rekommenderad filterlösning av oss om ni har problem med ert vatten som behöver åtgärdas.

 

Även om du inte har ett synligt eller märkbart problem så kan farliga ämnen gömmas och förändringar i vattnet kan skada både dig och ditt hem.

 

Vi hjälper er att tyda analysen och kommer med förslag på åtgärd om eventuella problem upptäcks.

 • Egen brunn – eget ansvar

  Som brunnsägare bör du ta prover på ditt dricksvatten regelbundet för att kunna nyttja det. Men många tar endast vattenprov på sitt dricksvatten om det finns en synlig förändring. De flesta problem finns dock där utan att du märker det.

 • Smak, lukt, färg

  Det räcker inte med att smaka, lukta och titta på ert vatten för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt dom just dricksvatten.

 • Små barn

  Har du små barn hemma? Då bör du vara extra nogrann med att göra vattenanalyser då barn är extra känsliga mot höga halter av vissa ämnen.

Image

När testade ni ert vatten senast?

Vi samarbetar och testar vattnet via det ackrediterade laboratoriumet Eurofins. Vi erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att testa ditt vatten. Vårt prov ger dig snabbt svar om ditt vatten är säkert att dricka eller inte.

 

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med ett PFAS-vattenprov.