Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

MCBS VATTENFILTER


Om du har egen brunn och något problem med vattnet som behöver åtgärdas så har vi filter för alla olika problem och skräddarsyr en lämplig vattenrening för era behov med ett brett sortiment av effektiva och pålitliga filter till bra priser.


Alla problem är lätta att åtgärda med MCBS vattenfilter.

Tar du vatten ur egen brunn och har problem med:


  • för höga halter av uran


Då kan ditt vatten behöva ett uranfilter.

MCBS uranfilter

Uran varken luktar, smakar eller syns i vattnet och det finns naturligt i berggrunden.

Enligt SGU har hela 10-20% av alla bergborrade brunnar i Sverige en uranhalt över 15 mikrogram per liter vatten. Livsmedelsverket rekommenderar att man ska vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller mer uran än 30 mikrogram mer liter. Eftersom att höga halter av uran kan vara ohälsosamt och påverka funktionen i njurarna hos både människor och djur.


MCBS har pålitliga uranfilter där filtermassan fångar upp uranet med hjälp av salt.


Kontakta oss för mer information och rådgivning.