Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

MCBS VATTENFILTER


Om du har egen brunn och något problem med vattnet som behöver åtgärdas så har vi filter för alla olika problem och skräddarsyr en lämplig vattenrening för era behov med ett brett sortiment av effektiva och pålitliga filter till bra priser.


Alla problem är lätta att åtgärda med MCBS vattenfilter.

Tar du vatten ur egen brunn och har problem med:


  • höga halter av nitrat


Då kan vårt nitratfilter vara rätt för dig.

MCBS nitratfilter

Nitrat i brunnsvatten kan bero på föroreningar från avlopp och gödsel från jordbruk, eller djupt borrade brunnar där syretillförseln inte blir tillräcklig.

För mycket nitrat i ditt vatten kan vara skadligt och en del av nitratet i kroppen omvandlas till nitrit som  kan ge upphov till sjukdom. Det är dessutom särskillt känsligt för små barn.


Vårt nitratfilter absorberat nitratet effektivt med hjälp av salt.


Kontakta oss för mer information och rådgivning.