Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

MCBS VATTENFILTER


Om du har egen brunn och något problem med vattnet som behöver åtgärdas så har vi filter för alla olika problem och skräddarsyr en lämplig vattenrening för era behov med ett brett sortiment av effektiva och pålitliga filter till bra priser.


Alla problem är lätta att åtgärda med MCBS vattenfilter.

Tar du vatten ur egen brunn och vattnet ser rent ut med blotta ögat så kan det ändå innehålla:


  • mikroorganism
  • bakterier som koliforma bakterier och E. coli-bakterier
  • mögelsvampar
  • parasiter
  • alger
  • virus


Våra UV-filter dödar skadliga mikroorganismer och bakterier.

MCBS bakteriefilter/UV

Bakterier och mikroorganismer i ert vatten kan innebära en hälsorisk.

Du kan bland annat få koliforma bakterier i vattnet som kan ge symtom som buksmärtor, illamående, uppkastningar, diarré eller huvudvärk.


Ett bakteriefilter renar ditt dricksvatten från mikroorganismer, virus och bakterier med hjälp av ultraviolett ljus (UV). Vårt UV-filter dödar e-coli och koliforma bakterier, virus samt mikroorganismer

- även cryptosporidiumviruset!


Kontakta oss för mer information och rådgivning.