Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

MCBS VATTENFILTER


Om du har egen brunn och något problem med vattnet som behöver åtgärdas så har vi filter för alla olika problem och skräddarsyr en lämplig vattenrening för era behov med ett brett sortiment av effektiva och pålitliga filter till bra priser.


Alla problem är lätta att åtgärda med MCBS vattenfilter.

Tar du vatten ur egen brunn och upplever att du har problem med:


  • lågt pH-värde?
  • frätskador i rörsystem?
  • korrosion och utfällningar i ledningar?
  • gröna beläggningar på sanitetsporslin och badkar?
  • skadad varmvattenberedare?
  • grumligt vatten?
  • läckage som ger vattenskador?
  • missfärgat hår efter hårtvätt?
  • hudirritation?
  • lös mage?


Då kan ditt vatten behöva neutraliseras.

MCBS avsyrningsfilter

Lågt pH = surt vatten, och bildas bland annat av att koldioxid från regn löser upp mineraler från jorden.

När marken är kalkfattig och inte kan neutralisera vattnet så bildas en aggresiv kolsyra som gör att du får lågt pH-värde i vattnet. Surt vatten löser upp metaller som järn, mangan, koppar, aluminium och vissa tungmetaller som då blandas med ditt vatten.


Ett aggresivt och surt vatten kan fräta koppar och järn från dina rör.

Detta medförs då till ditt dricksvatten och gör att det blir otjänligt för er. Varmvattenberedare och rörsystem utsätts också för korrision som kan orsaka vattenläckor.


Med vårt avsyrningsfilter så neutraliseras ditt vatten till en normal pH-nivå vilket förebygger dessa problem.

Dessutom flödar vattnet i motsatt riktning till skillnad mot övriga filter och detta förhindrar att filtermassan stelnar samt ger en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning.


Kontakta oss för mer information och rådgivning.