Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

MCBS VATTENFILTER


Om du har egen brunn och något problem med vattnet som behöver åtgärdas så har vi filter för alla olika problem och skräddarsyr en lämplig vattenrening för era behov med ett brett sortiment av effektiva och pålitliga filter till bra priser.


Alla problem är lätta att åtgärda med MCBS vattenfilter.

Tar du vatten ur egen brunn och upplever att du har problem med:


  • kalkavlagringar som är svåra att få bort i våtutrymmen som dusch eller badkar?
  • ökade uppvärmningskostnader?
  • igensatta rörsystem?
  • vita fläckar på duschdörrar?
  • utfällningar i hushållsmaskiner?
  • avlagringar i kaffemaskin och vattenkokare?
  • hårda textilier efter tvätt?
  • igenkalkade kranar?


Då kan ditt vatten behöva avhärdas.

MCBS avhärdningsfilter/kalkfilter

Hårt vatten bildas bland annat av att koldioxid av regn sipprar genom beggrunder med kalkhaltiga bergarter. Koldioxiden frigör kalcium- och magnesiumjoner i grundvattnet och ger ett kalkhaltigt vatten.

Det är lätt att åtgärda med MCBS avhärdningsfilter.


Våra avhärdare ger ett mjukt och behagligt vatten för alla hushålls behov. Avhärdningen sker genom att kalcium- och magnesiumjonerna i vattnet byter plats med natriumsalter i en jonbytarmassa.

Våra avhärdningsfilter finns som kabinett eller fristående med tillhörande salttank.

Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.


Kontakta oss för mer information och rådgivning.