Vattenrening är mer

än bara ett vattenfilter.

MCBS VATTENFILTER


Om du har egen brunn och något problem med vattnet som behöver åtgärdas så har vi filter för alla olika problem och skräddarsyr en lämplig vattenrening för era behov med ett brett sortiment av effektiva och pålitliga filter till bra priser.


Alla problem är lätta att åtgärda med MCBS vattenfilter.

Tar du vatten ur egen brunn och har problem med:


  • för höga halter av arsenik


Då kan våra arsenik-filter, AS-serien, vara lösningen för er.

MCBS arsenikfilter

Arsenik finns naturligt i alla berggrunder och jordarter och kan anges som trevärt eller femvärt arsenik.

Trevärt arsenik är svårare att avskilja från grundvattnet och är dessutom betydligt giftigare.

Höga halter kan orsaka förgiftning och tumörer.


Våra arsenikfilter är pålitliga och renar både trevärt och femvärt arsenik och finns i flera olika storlekar.

Den versamma massan i dessa filter är järnoxidbehandlad anjonbytarmassa,och reningen sker med adsorption, vilket är den bästa metoden enligt Socialstyrelsens test.


Kontakta oss för mer information och rådgivning.