MCBS uranfilter

MCBS har pålitliga uranfilter där filtermassan fångar upp uranet med hjälp av salt.
Image

Våra uranfilter

Uran varken luktar, smakar eller syns i vattnet och det finns naturligt i berggrunden. Enligt SGU har hela 10-20% av alla bergborrade brunnar i Sverige en uranhalt över 15 mikrogram per liter vatten. Livsmedelsverket rekommenderar att man ska vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller mer uran än 30 mikrogram mer liter.

 

Eftersom att höga halter av uran kan vara ohälsosamt och påverka funktionen i njurarna hos både människor och djur. MCBS har pålitliga uranfilter där filtermassan fångar upp uranet med hjälp av salt.

 

Kontakta oss för mer information och rådgivning.

Image
Image

Har du några frågor?

Det går bra att maila oss om du funderar över något, vill ha hjälp
med vattenanalyser, filterlösningar eller annan hjälp.